Dokumenty

FORD UBEZPIECZENIA


Czym jest program Ford Ubezpieczenia

Ford Ubezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeń Forda z dużą ilością świadczeń dodatkowych dla nowych Klientów oraz Klientów kontynuujących ubezpieczenie. Z programu Ford Ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele nowych i używanych samochodów marki Ford oraz właściciele pojazdów innych marek. Program prowadzony jest we współpracy z TUiR Allianz Polska SA.


Cechy i Korzyści

 • Możliwość stacjonarnego i zdalnego zakupienia ubezpieczeń w pakiecie OC/ Autocasco/ Assistance/ NNW/ Informacja Prawna
 • Możliwość dopasowania Autocasco do swoich potrzeb, poprzez rozszerzenie go o dodatkowe klauzule, bez utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia:
  a) Ubezpieczenie Szyb - naprawa lub wymiana szyby czołowej, bocznej lub tylnej
  b) Równa Droga - uszkodzenie felgi, opony, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego na skutek wjechania na uszkodzony fragment drogi
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o Zieloną Kartę i Ochronę Prawną
 • Ubezpieczenie Bagażu - uszkodzenie lub zniszczenie bagażu powstałe przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, limit 2 tys. zł.
 • Sprawna, bezgotówkowa likwidacja szkody wyłącznie przez sieć Autoryzowanych Dealerów Forda
 • Naprawa wyłącznie przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych Forda
 • Car Assistance – program całodobowej pomocy drogowej w Polsce i zagranicą
 • W ramach pakietu Assistance samochód zastępczy na okres od 4 do 21 dni w zależności od rodzaju zdarzenia i wybranego wariantu ubezpieczenia
 • Niezmienna suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych przez dwanaście miesięcy od daty pierwszej rejestracji (wartość fakturowa brutto wraz z wyposażeniem)
 • Brak udziału własnego i redukcji sumy ubezpieczenia przy szkodzie (zmniejszenia jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania)
 • Brak franszyzy integralnej (kwoty do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę)


W skład pakietu FORD UBEZPIECZENIA wchodzą:

 •  


  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy Ubezpieczony wyrządzi szkodę osobom trzecim. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej chroniony jest zarówno Poszkodowany, jak Ubezpieczony.

 •  


  Ubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem od zdarzeń losowych związanych z użytkowaniem samochodu, mające na celu ochronę w zakresie utraty, uszkodzenia lub kradzieży. Zakres Autocasco można rozszerzyć o dodatkowe klauzule bez utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie Szyb  (naprawa lub wymiana szyby czołowej, bocznej lub tylnej)
  2. Równa Droga (uszkodzenie felgi, opony, układu wydechowego, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego na skutek wjechania na uszkodzony fragment drogi, możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów sumy ubezpieczenia tj. 5 000 zł lub 10 000 zł.)
  3. Ubezpieczenie Bagażu (uszkodzenie lub zniszczenie bagażu powstałe przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, limit 2 tys. zł.)

  Ubezpieczenie dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski, których wiek nie przekracza 12 lat. Istnieje możliwość objęcia ochroną pojazdów służących do przewozu przesyłek kurierskich.

 •  


  Bogaty zakres pomocy Assistance w Polsce i zagranicą w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, obejmujący m.in.:


  Pomoc w dalszej organizacji podróży, gdy awaria samochodu lub wypadek nie pozwolą na jej kontynuację, np.:

  • Holowanie pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Forda lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do 650 km. lub bez limitu w Polsce oraz kwoty 1000 lub 2000 Euro za granicą, w zależności od wykupionego wariantu Car Assistance
  • Samochód zastępczy na okres od 4 do 21 dni w zależności od rodzaju zdarzenia i wybranego wariantu Car Assistance
  • Pokrycie kosztu hotelu dla Kierowcy i Pasażerów
  • Sfinansowanie kosztu powrotu do domu dla Kierowcy i Pasażerów lub kontynuacji podróży pociągiem, autobusem lub samolotem (w zależności od odległości)

  W razie urazu ciała na skutek wypadku, zapewniamy pakiet pomocy medycznej, m.in.:

  • Transport medyczny Ubezpieczonego
  • Zapewnienie zmiennika Kierowcy
  • Opieki lekarskiej dla Ubezpieczonego w Polsce

  Pomoc w przypadku innych zdarzeń losowych:

  • Uszkodzenia ogumienia
  • Braku paliwa oraz zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
  • Rozładowania się akumulatora
  • Awarii oświetlenia pojazdu
  • Zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu, zgubienia lub uszkodzenia kluczyków
  • Niesprawności wycieraczek czy pasów bezpieczeństwa
 •  


  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, powodujących u Kierowcy i Pasażerów pojazdu trwały uszczerbek na zdrowiu, powstały w kraju lub za granicą, w związku z ruchem pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku, podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu. Obejmuje także pokrycie kosztów leczenia w Polsce i wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci.

 •  


  Świadczenia przysługujące Kierowcy oraz każdemu Pasażerowi pojazdu, w związku z zaistniałym wypadkiem ubezpieczeniowym w odniesieniu do ubezpieczonego pojazdu. Zapewnienie dostępu do infolinii, w ramach której Ubezpieczony uprawniony jest do telefonicznej rozmowy z prawnikiem. Prawnik w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, udzieli ustnej informacji prawnej. Możliwe jest m.in. udostepnienie wzorów umów cywilnoprawnych, aktualnych oraz historycznych aktów prawnych oraz informacji o odmiennościach regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

 •  


  Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy samochodu za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego

 •  


  Ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego (dochodzenie odszkodowań, umowy, sprawy karne wykroczeniowe, sprawy administracyjne, pozostające w związku z korzystaniem z pojazdu) poprzez refundację kosztów z tym związanych oraz świadczenie Telefonicznej Asysty Prawnej.


Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółówWażna informacja


Program ubezpieczeniowy Ford Ubezpieczenia prowadzony jest przez Ford Polska Sp z.o.o we współpracy z TUiR Allianz Polska SA.


Promocje

Pokaż najnowsze promocje Glob Cars Service Sp.zo.o.

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Glob Cars Service Sp.zo.o.